ประเภทห้อง

TYPE 1

1 ห้องนอน 46.50 ตร.ม.

TYPE 2

2 ห้องนอน 64.00 ตร.ม.

TYPE 3

2 ห้องนอน 72.00 ตร.ม.

TYPE 4

1 ห้องนอน 45.00 ตร.ม.

TYPE 5

2 ห้องนอน 65.00 ตร.ม.

TYPE 6

1 ห้องนอน 46.50 ตร.ม.

TYPE 7

1 ห้องนอน 29.00 ตร.ม.

TYPE 8

1 ห้องนอน 29.00 ตร.ม.

TYPE 9

1 ห้องนอน 35.00 ตร.ม.

TYPE 10

1 ห้องนอน 35.00 ตร.ม.

TYPE 11

1 ห้องนอน 39.00 ตร.ม.

TYPE 12

1 ห้องนอน 39.00 ตร.ม.

TYPE 13

1 ห้องนอน 39.50 ตร.ม.

TYPE 14

1 ห้องนอน 39.50 ตร.ม.

TYPE 15

1 ห้องนอน 80.00 ตร.ม.

TYPE 16

1 ห้องนอน 80.00 ตร.ม.