โคปาคาบาน่าบีชจอมเทียนมอบรถวีลแชร์ให้ผู้สูงอายุ โดยมีสมาคมฯF&B ภาคตะวันออก เป็นตัวแทนมอบ

 

จิตอาสา มอบวีลแชร์ 2 คันให้ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
สมาคมฯF&B ภาคตะวันออก โคปาคาบาน่าบีชจอมเทียนมอบรถวีลแชร์ให้ผู้สูงอายุ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 2 คัน พื้นที่เทศบาลเขาชีจรรย์ หวังแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
วันนี้(8/6/2564) ที่เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายชูชาติ อรรถภาพ นายกสมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย โครงการโคปาคาบาน่าบีช จอมเทียน มอบรถวีลแชร์จำนวน 2 คัน นายธณพง โคตรรมณี นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์เป็นตัวแทนรับมอบรถวีลแชร์หน้าเทศบาลฯท่ามกลางสักขีพยานจำนวนมาก
สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ โครงการโคปาคาบาน่าบีชจอมเทียนจัดทำโครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ สำรวจพบผู้ที่พิการที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้
โดยจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้นเทศบาลเขาชีจรรย์ได้สำรวจผู้สูงอายุ ซึ่งป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจำนวน 2 คนประกอบด้วย นางช้าด ยอดพรม อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และนางลาวัลย์ สนโต อายุ 80 ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 29/3 หมู่5 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
อย่างไรก็ดีสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการมอบรถวีลแชร์ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยอัตภาพ สามารถนั่งรถวีลแชร์และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสามารถช่วยเหลือตนเองได้