มาตรการโควิด “โคปาคาบาน่า จอมเทียน”

เพื่อความมั่นใจเเละอุ่นใจของลูกค้าเเละพนักงานโคปาคาบาน่าจอมเทียน

โคปาคาบาน่าจอมเทียนขอให้ทุกคนอดทนเข้มเเข็ง ดูเเลตัวเองเเละคนรอบข้างเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน